Posted in Finnish Ebooks

Download Aika hukassa: Lastensuojelun asiakasnuorten arkirytmin by Merja Salomon PDF

By Merja Salomon

Aika on hukassa. Ei ainoastaan nuorilla vaan myös aikuisilla. Suuri osa lastensuojelun asiakasnuorista ei pääse mukaan arkirytmin virtaan.Koulutuksen, työelämän ja arkiyhteisöjen haasteet koetaan lipuvan ohi. Nuorten ajankohtaiset arkirytmin ongelmat näkyvät ja kuuluvat. Perheet hakevat apua tilanteissa, joissa ovat ymmällään, tuntevat voimattomuutta.
Aika muuttuu, ongelmat muuttuvat.
Nuorten ongelmat näyttäytyvät ajassa samankaltaisina, vaikka jokaisella on ”oma juttunsa”.
Tärkeää on tunnistaa ajassa liikkuvia ongelmia, jotta on mahdollista löytää ratkaisuja ja helpottaa nuoren, perheiden ja yhteisöjen oloa. Umpikujiin löytyy ulospääsy ja apua on tarjolla. Tämä kirja antaa tietoa nuorten arkirytmin ongelmista, yleisyydestä sekä hakee toimivia ratkaisuja nuorten ongelmiin.
Vaikkakin kirjoittaja tutkii asiakasnuorten tilanteita lastensuojelun sosiaalityöntekijän näkökulmasta, on kirjalla käyttöä laajemmallekin lukijakunnalle.

Show description

Read or Download Aika hukassa: Lastensuojelun asiakasnuorten arkirytmin ongelmia (Finnish Edition) PDF

Similar finnish ebooks books

Child of Light (Finnish Edition)

"It's windy within the woodland this present day. I peer heavily on the petals of the starflower. I kneel to the earth, my arms moisten from the earth, leaves of the lingonberry press at the backs of my arms. I immerse myself within the starflower. i'm within a white mild. the sunshine displays yellow, eco-friendly, blue. The just-opened petals of the starflower have a purple blush to them.

Mäkelän Liisu (Finnish Edition)

HardPress vintage Books sequence

Alhaalla OSA 1: 60 vuotta suomalaista rauhanturvaamista ja kriisinhallintaa (Finnish Edition)

Suomalaisen rauhanturvaamisen ja kriisinhallinnan historiaa mukana olleiden kertomana. Vuodesta 1956 alkoi suomalaisen rauhanturvaamisen ja kriisinhallinnan pitkä taival tähän päivään - ja matka jatkuu edelleen. Tämä kirja kertoo virallisen historian lisäksi millaiselta työhön osallistuneiden palvelusaika henkilökohtaisesti on tuntunut.

Extra resources for Aika hukassa: Lastensuojelun asiakasnuorten arkirytmin ongelmia (Finnish Edition)

Sample text

Download PDF sample

Rated 4.93 of 5 – based on 24 votes