Posted in Finnish Ebooks

Download Aikamme kuvastin (Finnish Edition) by Marita J Soklee PDF

By Marita J Soklee

Kirja syväluotaa materialistisen tieteen synkkään varjoon paikoitellen satiirisestikin. Kirja tarjoaa lukijalleen haasteen ja ajattelemisen aiheita luonnon ja ihmisen rappeutumisen syistä. Kirja johdattaa lukijansa jokaisessa ihmisessä olevien elämää rakentavien ja take a seatä kantavien luomisvoimien lähteille. Kirja on sydänverellä kirjoitettu hätähuuto elämän puolesta. Kirjan perusajatus on luonnollisuuden kunnioitus. Kirja on kirjoitettu silläkin uhalla, että kirjoittaja joutuisi monelta taholta vainon kohteeksi toisinajattelijana. Kirja käsittelee mm. materialistisen tieteen perintöä, minän suhdetta materiaan, minä sanana eri kielissä, sekä kuolemaa ja uuden syntymää ja atomia ja maansyntyteoriaa.

Show description

Read Online or Download Aikamme kuvastin (Finnish Edition) PDF

Best finnish ebooks books

Child of Light (Finnish Edition)

"It's windy within the wooded area this day. I peer heavily on the petals of the starflower. I kneel to the earth, my arms moisten from the earth, leaves of the lingonberry press at the backs of my fingers. I immerse myself within the starflower. i'm within a white gentle. the sunshine displays yellow, eco-friendly, blue. The just-opened petals of the starflower have a purple blush to them.

Mäkelän Liisu (Finnish Edition)

HardPress vintage Books sequence

Alhaalla OSA 1: 60 vuotta suomalaista rauhanturvaamista ja kriisinhallintaa (Finnish Edition)

Suomalaisen rauhanturvaamisen ja kriisinhallinnan historiaa mukana olleiden kertomana. Vuodesta 1956 alkoi suomalaisen rauhanturvaamisen ja kriisinhallinnan pitkä taival tähän päivään - ja matka jatkuu edelleen. Tämä kirja kertoo virallisen historian lisäksi millaiselta työhön osallistuneiden palvelusaika henkilökohtaisesti on tuntunut.

Additional resources for Aikamme kuvastin (Finnish Edition)

Example text

Download PDF sample

Rated 4.52 of 5 – based on 37 votes